เป็นแค่หนึ่งคนนี้ http://justsomeone.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=16-02-2009&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=16-02-2009&group=1&gblog=27 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงเสียงคลื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=16-02-2009&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=16-02-2009&group=1&gblog=27 Mon, 16 Feb 2009 22:10:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=06-01-2009&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=06-01-2009&group=1&gblog=26 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=06-01-2009&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=06-01-2009&group=1&gblog=26 Tue, 06 Jan 2009 10:25:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=01-07-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=01-07-2008&group=1&gblog=24 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใคร(ที่ไม่เคย)เปลี่ยน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=01-07-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=01-07-2008&group=1&gblog=24 Tue, 01 Jul 2008 21:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=14-05-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=14-05-2008&group=1&gblog=21 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตกเปียกแค่กาย แต่หัวใจยังอุ่นดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=14-05-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=14-05-2008&group=1&gblog=21 Wed, 14 May 2008 21:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=15-04-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=15-04-2008&group=1&gblog=20 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[วันครบรอบวันพิเศษ อีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=15-04-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=15-04-2008&group=1&gblog=20 Tue, 15 Apr 2008 7:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=11-03-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=11-03-2008&group=1&gblog=18 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ณ มุมหนึ่งของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=11-03-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=11-03-2008&group=1&gblog=18 Tue, 11 Mar 2008 23:18:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=29-01-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=29-01-2008&group=1&gblog=17 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนั้น กับ วันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=29-01-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=29-01-2008&group=1&gblog=17 Tue, 29 Jan 2008 10:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=26-01-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=26-01-2008&group=1&gblog=16 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากพับแผ่นฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=26-01-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=26-01-2008&group=1&gblog=16 Sat, 26 Jan 2008 12:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=23-01-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=23-01-2008&group=1&gblog=15 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag แรก.........ของช๊าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=23-01-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=23-01-2008&group=1&gblog=15 Wed, 23 Jan 2008 20:08:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=14-01-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=14-01-2008&group=1&gblog=14 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกที่ยังคงอยู่ในวันนี้ และตลอดไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=14-01-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=14-01-2008&group=1&gblog=14 Mon, 14 Jan 2008 0:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=11-01-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=11-01-2008&group=1&gblog=13 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากเก็บความทรงจำไว้ในคืนเหงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=11-01-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=11-01-2008&group=1&gblog=13 Fri, 11 Jan 2008 14:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=03-01-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=03-01-2008&group=1&gblog=11 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ทริป ภูทับเบิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=03-01-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=03-01-2008&group=1&gblog=11 Thu, 03 Jan 2008 23:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=19-09-2009&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=19-09-2009&group=3&gblog=4 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[แกงส้มดอกแคกุ้งสด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=19-09-2009&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=19-09-2009&group=3&gblog=4 Sat, 19 Sep 2009 15:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=20-06-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=20-06-2009&group=3&gblog=3 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[แกงเผ็ดเนื้อใส่หน่อไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=20-06-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=20-06-2009&group=3&gblog=3 Sat, 20 Jun 2009 15:32:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=07-09-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=07-09-2008&group=3&gblog=2 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมปังสลัดไส้กรอกลูกเกดค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=07-09-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=07-09-2008&group=3&gblog=2 Sun, 07 Sep 2008 23:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=03-08-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=03-08-2008&group=3&gblog=1 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมภาพขนมที่ทำไว้ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=03-08-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=03-08-2008&group=3&gblog=1 Sun, 03 Aug 2008 17:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=23-01-2008&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=23-01-2008&group=2&gblog=5 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=23-01-2008&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=23-01-2008&group=2&gblog=5 Wed, 23 Jan 2008 22:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=02-10-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=02-10-2007&group=2&gblog=4 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=02-10-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=02-10-2007&group=2&gblog=4 Tue, 02 Oct 2007 11:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=28-09-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=28-09-2007&group=2&gblog=3 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[...เธอคือใคร...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=28-09-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=28-09-2007&group=2&gblog=3 Fri, 28 Sep 2007 9:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=18-09-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=18-09-2007&group=2&gblog=2 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[....ไม่เสียใจที่รักเธอ.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=18-09-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=18-09-2007&group=2&gblog=2 Tue, 18 Sep 2007 17:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=17-09-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=17-09-2007&group=2&gblog=1 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[When I fall In love with U]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=17-09-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=17-09-2007&group=2&gblog=1 Mon, 17 Sep 2007 9:19:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=20-12-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=20-12-2007&group=1&gblog=9 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บอยู่ในหัวใจของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=20-12-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=20-12-2007&group=1&gblog=9 Thu, 20 Dec 2007 9:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=05-12-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=05-12-2007&group=1&gblog=8 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=05-12-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=05-12-2007&group=1&gblog=8 Wed, 05 Dec 2007 8:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=22-11-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=22-11-2007&group=1&gblog=6 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ได้หายไป เพราะใจยังอยู่ที่เดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=22-11-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=22-11-2007&group=1&gblog=6 Thu, 22 Nov 2007 8:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=19-10-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=19-10-2007&group=1&gblog=5 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้านี้ที่ระยอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=19-10-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=19-10-2007&group=1&gblog=5 Fri, 19 Oct 2007 8:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=08-10-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=08-10-2007&group=1&gblog=4 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[บล๊อกนี้เอาใจคุงเพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=08-10-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=08-10-2007&group=1&gblog=4 Mon, 08 Oct 2007 9:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=04-10-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=04-10-2007&group=1&gblog=3 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลยังเหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มคือความเหงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=04-10-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=04-10-2007&group=1&gblog=3 Thu, 04 Oct 2007 8:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=24-09-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=24-09-2007&group=1&gblog=2 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยรักกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=24-09-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=24-09-2007&group=1&gblog=2 Mon, 24 Sep 2007 8:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=17-09-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=17-09-2007&group=1&gblog=1 http://justsomeone.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มบันทึกความทรงจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=17-09-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=justsomeone&month=17-09-2007&group=1&gblog=1 Mon, 17 Sep 2007 8:55:50 +0700